Cacaofabriek
Cacaofabriek
  • Cacaofabriek
  • Cacaofabriek

    De Cacaofabriek Gemeentelijk monument De Nederlandse Cacaofabriek werd in 1894 opgericht nabij de kruising van het spoor en de Zuid-Willemsvaart. Zo kon voor de aanvoer van de grondstoffen en de afvoer van de cacao en de chocolade producten gebruik gemakt worden van het kanaal. Het eerste gebouw, ontworpen door de Helmondse architect J.W. van der Putten, is een belangrijk voorbeeld van fabrieksarchitectuur uit die tijd. De in deze fabriek geproduceerde Helmcacao en –chocolade werden snel populair en tot in Rusland verkocht. Vanwege de hoge kwaliteit van de geleverde producten verwierf het bedrijf in 1904 het predicaat "Koninklijk". Vanaf de oprichting tot het topjaar 1929 groeide het bedrijf van 15 naar 289 werknemers en is het gebouw meerdere malen uitgebreid. Na het uitbreken van de wereldwijde crisis in 1929 nam de vraag naar luxeproducten zoals chocolade echter snel af. Als gevolg hiervan besloot het toenmalige Britse moederconcern de Helmondse cacaoproductie in april 1932 definitief stil te leggen. In de oorlogsjaren ( 1940-45) werd de fabriek gebruikt als onderkomen voor Duitse en Engelse soldaten. In de periode daarna deed het gebouw dienst als bedrijfsverzamelgebouw, maar ook als stalenmagazijn en personeelswinkel van de Vlisco. Vanaf 1993 gebruikte een kunstenaars -initiatief onder de naam De Cacaofabriek een deel van het gebouw als atelier en expositieruimte. Na een brand in 2008 besloot de Gemeente Helmond om het hele complex te renoveren tot een multifunctionele hotspot voor Helmond en omgeving. In 2014 is De Cacaofabriek feestelijk geopend en zijn er filmzalen, een podium, expositieruimtes, een restaurant en diverse creatieve bedrijven in gevestigd.
  • Cacaofabriek