• De Onze-Lieve-Vrouwekerk
 • Theater ’t Speelhuis
 • Kasteel
 • Kraanbaan
 • De Onze-Lieve-Vrouwekerk

  Voluit Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming, te Helmond is een katholieke koepelkerk in neo-Romaanse stijl.

  Architect van de kerk was Jos Margry uit Rotterdam, die mogelijk plannen uitwerkte waaraan zijn vader Albert Margry, die in 1911 overleed, was begonnen.

  De kerk staat aan de Wilhelminalaan.

  In 2012 verliet de parochie de kerk wegens de grote onderhoudskosten.

  Omdat eind 2011 het Helmondse Theater 't Speelhuis afbrandde, ging men op zoek naar een nieuwe plek.

  De OLV Kerk bleek hiervoor geschikt.

  Eerst diende de kerk als tijdelijk theater, maar in 2014 stemde de gemeenteraad unaniem voor de definitieve vestiging van het nieuwe Theater 't Speelhuis in de Onze Lieve Vrouwe Kerk.

 • Theater ’t Speelhuis

  Theater 't Speelhuis of het Speelhuistheater was een Helmonds theater gevestigd aan het Speelhuisplein.

  Het gebouw werd ontworpen door Piet Blom en bestond uit meerdere kubussen.

  In oktober 1977 werd het theater officieel geopend in aanwezigheid van kroonprinses Beatrix met de musical Neem Helmond Bijvoorbeeld.

  Op 29 december 2011 werd het theater, een gemeentelijk monument, verwoest door een grote brand.

 • Kasteel

  Anders dan in het verleden vaak gedacht is, heeft het kasteel van Helmond een eeuwenlange bouwgeschiedenis gekend.

  Begonnen in het tweede kwart van de veertiende eeuw (ca. 1325) werd het in verschillende fasen gebouwd totdat in 1403 het kasteel zijn huidige gedaante kreeg.

  In de 17de, 18de en 19de eeuw vonden verschillende verbouwingen plaats, die van het middeleeuwse slot een comfortabel adellijk woonhuis maakte.

  In 1920 verkocht de laatste particuliere bewoonster, Anna Maria de Jonge van Zwijnsbergen, de weduwe van Carel Frederik IV Wesselman van Helmond, het kasteel aan de gemeente Helmond.

 • Kraanbaan

  De kraanbaan is in 1928 opgericht door een combinatie op het terrein van de steenkolen- en bouwmaterialenhandel van de firma Van Bussel.

  Halverwege de jaren dertig is de kraan overgenomen door het transport- en zandbedrijf van de firma Slits.

  De kraanbaan is het enige in Helmond overgebleven exemplaar van de verschillende mechanische transportinrichtingen die tussen 1920 en 1960 aan de Zuid-Willemsvaart werden opgericht.

  De transportinstallatie bestaat uit een baan van 80 meter en een machinistenhuis.

  Na verwerving door de gemeente zijn baan en machinistenhuis in 2013 gerestaureerd.

  De kraanbaan is een van de weinige nog zichtbare tekenen van de transportfunctie die de Zuid-Willemsvaart had.

  De kraanbaan is wat betreft ouderdom, karakter en gaafheid uniek in Nederland.

Welkom

 

 

Welkom op de website van Monumenten Werkgroep Helmond.

 

De stichting Monumenten Werkgroep Helmond (MWH) is eind 1996 opgericht.

Hoewel andere spelers van het Helmonds historisch veld zich ook wel eens bezighielden met monumenten, bleek er behoefte te zijn aan een organisatie die zich specifiek met de Helmondse monumentenzorg ging bezighouden. Na ruim 20 jaar, blijkt dat nog steeds het geval te zijn.

 

Naast gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente Helmond én het zich nadrukkelijk inzetten voor het behoud van bedreigde monumentale gebouwen, vormt de jaarlijkse organisatie van de Open Monumentendag (OMD) een belangrijke hoofdtaak.

Daarbij heeft de MWH altijd de volle medewerking van de gemeente Helmond gehad middels o.a. jaarlijkse subsidies.